úterý 12. srpna 2014

final


Když se člověk ocitne v hospici, v nitru tuší, že už mu mnoho času nezbývá. 9 pokojů obklopujících zahradu v těžkých chvílích nabízí klid, setkání i oporu a důstojnost, bezpečí.

V rámci ateliérového konceptu město umění bylo s daným tématem nakládáno jako s prvkem, který má schopnost ulehčit těžkou životní situaci. Umění je forma terapie.

Lidem, kteří si přejí zůstat ve svém opravdovém domově do posledních chvil, pomáhá mobilní asistence. Lidé, kteří doma zůstat nemohou, se hospic snaží pomoci.

Hospic poskytuje zázemí pro 9 osob v pokojích s lůžkem s atelierem a hostinským pokojíkem, který slouží pro rodinu. Příbuzní si mohou v odděleném pokoji odpočinout. Společné prostory kuchyně, jídelny a obývacího pokoje jsou využívány k odpočinku či rodinné oslavě. Součástí hospice je kaple.

Hospic se nachází v opuštěném a zpustlém bastionu sv. Benedikta.  Ze západní strany je dům skryt a vestavěn do hradeb. Směrem k východu dům využívá pozvolného klesání terénu a hradeb a postupně se vynořuje hmotou nad úroveň opevnění a navazuje na ulici Jelení.  Hmota domu obklopuje divokou zahradu, v níž jsou umístěny sochy. Materiál domu je cihla. Vytváří jednotu s hradbami a dodává domu uchopitelné měřítko.

Smrt je přirozená součást života. Dnes 60% lidí umírá na akutních odděleních nemocnic. Chybí možnost rozloučení se s blízkými, vyrovnání se. Hospic nabízí cestu.

...

When a person find himself in hospice, he knows that there is not much time left. 9 rooms around the garden offers support, peace, dignity and safety in difficult moments. 

Project was designed within a topic of the city of arts.  The main ides was to use art as a form of therapy. 

The building consists of three main parts. In the first part, there is space used by mobile assistance which serves to people who wish to stay in their thue home. Second part consists of 9 units. Each unit is composed of  room, artists studio and guest room for relatives and friends.  The third and the last part is represented by collective spaces of the kitchen, dining and living room, chapel and garden. 

Hospice is located in the abandoned and derelict bastion St. Benedict. From the west side of bastion the house is hidden behind the walls. Towards the east side the building uses a gradual descent of the walls and the building emerges above the fortification. The house is surrounded by a wild garden with statues. Material of the house is brick.

Death is natural part of life. Today, 60% of people die in acute hospital departments. Hospice offers a different way ..

Žádné komentáře:

Okomentovat